Welcome to Daejung!
  • 0963571612
  • 04 35 502 054
  • tung.daejung@gmail.com
Thông tin liên hệ

Giới thiệu

Hỗ trợ trực tuyến

Hoặc Để lại số điện thoại để nhận được tư vấn tốt nhất

Tổng quan về Daejung

10/08/2016

Vải địa kĩ thuật Daejung được thành lập từ những năm 1977, chúng tôi đã thành công trong trong đa dạng hóa sản phẩm từ lưới thể thao sang vải địa kỹ thuật,....

Lịch sử phát triển Daejung

10/08/2016

Tự hào với lịch sử phát triển Daejung .

Chứng chỉ chất lượng

09/08/2016

Chứng chỉ chất lượng.

Thông báo