Welcome to Daejung!
  • 0963571612
  • 04 35 502 054
  • tung.daejung@gmail.com
Thông tin liên hệ

Bấc thấm

Hỗ trợ trực tuyến

Hoặc Để lại số điện thoại để nhận được tư vấn tốt nhất

Bấc thấm

22/10/2016

Bấc thấm là vật liệu địa kỹ thuật dùng để thoát nước nhằm gia tăng quá trình cố kết của nền móng, có cấu tạo hai lớp: lớp áo lọc gọi là....

Bấc thấm

Thông báo